บริษัท รียูเนี่ยน โซลูชั่น จำกัด

64/1 ซอยปุณณวิถี 21 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  ดูแผนที่ คลิก


ฝ่ายบุคคล


โทร. 085-488-9912
 (จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30)


 

ตำแหน่ง  : Internet Web Marketing
อัตราที่รับ  2 อัตรา
เงินเดือน  ตามประสบการณ์
หน้าที่และรายละเอียดของงาน - เขียน HTML + CSS, MySQL + PHP, SEO, Photoshop, Illustrator
    - มีความรู้ด้านสเปค Hardware, Software
       
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1 ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี  
    2 ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือการตลาด
    3 รู้จักสินค้าไอที และสามารถศึกษาสินค้าใหม่ๆ ที่บริษัทฯทำตลาด
    4 ใช้ Intranet, Internet และ Email ได้เป็นอย่างดี
    5 มีทักษะในการใช้ภาษาในส่วนของการ พูด เขียน ที่ดี
    6 สามารถแก้สถานะการณ์ ได้เป็นอย่างดี
    7 ใจเย็น และมีความสุภาพต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
    8 มีความกระตือรือร้น และ Active ตลอดเวลา
    9 มีความอดทนต่อแรงกดดันต่างๆ ได้ดี
    10 ศึกษาและพัฒนาความรู้อยู่เสมอๆ

 

ตำแหน่ง  : Sales Admin/ Telesales/ Sales
อัตราที่รับ  2 อัตรา
เงินเดือน  12,000 - 20,000
หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ดูแลงานเกี่ยวกับเอกสารการขายเช่น รายงานการขาย
    - ทำใบเสนอราคา แจ้งโปรโมชั่น ให้ข้อมูลสเปค ราคา สต๊อก shipment เกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้า
    - รับสาย ตอบ email ลูกค้า ที่ติดต่อมาจากทางหน้าเว็บไซต์
    - ประสานงานระหว่าง Supplier ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดส่ง และ Service
    - ทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายต่างๆ
       
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1 ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี  
    2 ปริญญาตรีทุกสาขา
    3 รู้จักสินค้าไอที และสามารถศึกษาสินค้าใหม่ๆ ที่บริษัทฯทำตลาด
    4 ใช้ Intranet, Internet และ Email ได้เป็นอย่างดี
    5 มีทักษะในการใช้ภาษาในส่วนของการ พูด เขียน ได้เป็นอย่างดี
    6 บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก อัธยาศัยดี มีไหวพริบ
    7 มีระเบียบวินัยในการทำงาน ทำงานตามขั้นตอนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
    8 มีใจรักการบริการ แก้ไขสถานการณ์ ได้เป็นอย่างดี
    9 มีความกระตือรือร้น และ Active ตลอดเวลา
    10 มีความอดทนต่อแรงกดดันต่างๆ ได้ดี