วิธีการส่งสินค้า


How to delivery
 
server promotion delivery1server promotion delivery2
 
ด้วยทีมงานของเรา  เรามีรถจัดส่งสินค้าวันละ 4 คัน  ทั้งกรุงเทพฯ ชั้นใน รอบนอกและปริมณฑล พร้อมกับการช่วยเหลือในการติดตั้งพื้นฐาน อันได้แก่ แกะกล่อง ต่อสาย ตั้งโต๊ะ แขวนเข้า Rack เป็นต้น
บริการจัดส่ง และ ติดตั้งพื้นฐานนี้ฟรี  สำหรับลูกค้าเขตกรุงเทพฯ ที่จัดส่งโดยทีมงายของบริษัทฯเราเอง
 
การติดตั้ง software, set network, join ตัวลูกกับ AD หรืองานอื่นๆ ที่ต้องใช้เวลา จะเป็นบริการที่เราสามารถทำเพิ่มเติม  โดยคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณงาน เวลา และ รายละเอียดของงาน
 
ท่านสามารถติดตามสินค้า  สอบถามสถานะการจัดส่งได้ที่ 02-741-7898 ช่วงเวลาทำการปกติ 8.30 - 17.30 น. ระหว่างวัน จันทร์ - ศุกร์
 
หรือ email : support@reunion.co.th