ราคา Dell R740 พิเศษ


SNSR7401 Dell PowerEdge R740 1xSilver 4208 1x16GB 2x480GB SSD H730P DVDRW 2x1100W 3Yrs Pro 4hrs 7x24
SNSR7402 Dell PowerEdge R740 1xSilver 4210 1x16GB 2x480GB SSD H730P DVDRW 2x1100W 3Yrs Pro 4hrs 7x24
SNSR7403 Dell PowerEdge R740 1xSilver 4214 1x16GB 2x480GB SSD H730P DVDRW 2x1100W 3Yrs Pro 4hrs 7x24
SNSR7404 Dell PowerEdge R740 1xSilver 4216 1x16GB 2x480GB SSD H730P DVDRW 2x1100W 3Yrs Pro 4hrs 7x24
SNSR7405 Dell PowerEdge R740 1xGold 5218 1x16GB 2x480GB SSD H730P DVDRW 2x1100W 3Yrs Pro 4hrs 7x24

5 Item(s)

ต่อหน้า

รายการ  แนวตั้ง 

Set Descending Direction

5 Item(s)

ต่อหน้า

รายการ  แนวตั้ง 

Set Descending Direction