PowerEdge Server T330
ทาวเวอร์เซิร์ฟเวอร์แบบ 1 ซ็อกเก็ต สามารถปรับเป็นแร็คเซิร์ฟเวอร์ได้ มีสมรรถนะสูง รองรับการปรับขยายได้ดี เหมาะสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก

2 Item(s)

ต่อหน้า

รายการ  แนวตั้ง 

Set Descending Direction

2 Item(s)

ต่อหน้า

รายการ  แนวตั้ง 

Set Descending Direction