เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ราคา 130,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาทีหรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หน่วย

1 Item(s)

ต่อหน้า

รายการ  แนวตั้ง 

Set Descending Direction
 1. Dell PowerEdge T430 E5-2620v4 2.1GHz 8Core 8GB 2x1TB 7.2k NLSAS 3.5" HDD H730 DVD iDRAC8 3Yrs+(24x7)

  Dell PowerEdge T430 E5-2620v4 2.1GHz 8Core 8GB 2x1TB 7.2k NLSAS 3.5" HDD H730 DVD iDRAC8 3Yrs+(24x7)
  P/N : SNST430ICT1

  ราคาพิเศษ: ฿81,500.00

  Chassis with up to 8, 3.5" Hot-Plug Hard Drives with PERC Raid, Tower, Casters for PowerEdge Tower Chassis
  (1) Intel® Xeon® E5-2620 v4 2.1GHz, 20MB Cache, 8C/16T, 85W, 2133MHz
  8GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
  (2) Gigabit Ethernet port
  (2) 1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug HDD, 13G
  PERC H730 Controller, 1GB NV Cache 
  DVD+/-RW, SATA, Internal
  Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
  iDrac8, Enterprise with vFlash 8GB SD
  3Yr ProSupport & Mission Critical: (7x24) 4-hour Onsite Service

  รายละเอียดเพิ่มเติม

1 Item(s)

ต่อหน้า

รายการ  แนวตั้ง 

Set Descending Direction