เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ราคา 350,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาทีหรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จํานวน 2 หน่วย

1 Item(s)

ต่อหน้า

รายการ  แนวตั้ง 

Set Descending Direction
 1. Dell PowerEdge T430 (2)E5-2640v4 2.4GHz 10Core 32GB 4x1TB 10k SAS 2.5" in 3.5in HYB CARR H730 DVD iDRAC8 3Yrs+(24x7)

  Dell PowerEdge T430 (2)E5-2640v4 2.4GHz 10Core 32GB 4x1TB 10k SAS 2.5" in 3.5in HYB CARR H730 DVD iDRAC8 3Yrs+(24x7)
  P/N : SNST430ICT2

  ราคาพิเศษ: ฿180,000.00

  Chassis with up to 8, 3.5" Hot-Plug Hard Drives with PERC Raid, Tower, Casters for PowerEdge Tower Chassis
  (2) Intel® Xeon® E5-2640 v4 2.4GHz, 25MB Cache, 10C/20T, 90W, 2133MHz
  32GB (2x16GB) RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
  (2) Gigabit Ethernet port
  (4) 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR
  PERC H730 Controller, 1GB NV Cache 
  DVD+/-RW, SATA, Internal
  Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
  iDrac8, Enterprise with vFlash 8GB SD
  3Yr ProSupport & Mission Critical: (7x24) 4-hour Onsite Service

  รายละเอียดเพิ่มเติม

1 Item(s)

ต่อหน้า

รายการ  แนวตั้ง 

Set Descending Direction