กรุงเทพฯ ศูนย์กรุงเทพฯ

อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 2, 3 และ 6
968 ถนนพระราม 4, สีลม, บางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02-353-9000

ภาคเหนือ ศูนย์พิษณุโลก (HEAD OFFICE)

เลขที่ 99/31 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร. 055-212890, 055-302525,
090-197-3282 
  ศูนย์เชียงใหม่

เลขที่ 184/2 - 3 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

โทร. 053-281175-6, 090-197-3281

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ขอนแก่น (HEAD OFFICE)

เลขที่ 5/3 ถ. ศรีจันทร์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 043-228103, 090-197-3277
  ศูนย์นครราชสีมา

เลขที่ 883/8 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 044-241003, 090-197-3276
  ศูนย์อุดรธานี

เลขที่ 179 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 042-341844, 090-197-7405
  ศูนย์อุบลราชธานี

เลขที่ 614/2 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทร. 045-311744, 090-197-3279

ภาคกลาง ศูนย์สระบุรี

เลขที่ 116/13 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 

โทร. 036-231066 

ภาคตะวันออก ศูนย์ชลบุรี (HEAD OFFICE)

เลขที่ 178/24 หมู่ 3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร. 038-467749, 090-197-3271
  ศูนย์ระยอง

เลขที่ 267/87-88 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทร. 038-608736, 090-197-3270

ภาคใต้ ศูนย์หาดใหญ่ (HEAD OFFICE)

เลขที่ 452/30 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทร. 074-234205, 090-197-3272,
090-197-3273
  ศูนย์ภูเก็ต

เลขที่ 156/17 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 076-232993, 090-197-3275
  ศูนย์สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 20/57 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร. 077-222583, 090-197-3274

 
       
         
กรุงเทพฯ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

เลขที่ 89 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-787-3066
001-800-441-5734 (โทรฟรี)